Hospodářské družstvo v Unhošti, Kyšice, Berounská 208, 273 51 pošta Unhošť