Hospodářské družstvo v Unhošti, Kyšice, Berounská 208, 273 51 pošta Unhošť
Slide background

Oficiální web Hospodářské družstvo v Unhošti

PŘEDSTAVENÍ DRUŽSTVA

Název: Hospodářské družstvo v Unhošti
Sídlo: Kyšice, Berounská 208, 273 51 pošta Unhošť
IČ: 46353861

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 748, datum zápisu 11.11.1992

Účelem družstva jako společenství neuzavřeného počtu osob, převážně vlastníků zemědělského majetku a osob pracujících či podnikajících v zemědělství, je především vzájemná podpora členů družstva a třetích osob, společné podnikání, vytváření podmínek pro vlastní hospodařeníé členů družstva a uspokojování jejich dalších potřeb v rámci předmětu podnikání družstva. K tomu družstvo poskytuje svým členům výhody, výrobky, služby a jiná plnění za stanovených podmínek.(zdroj Stanovy družstva)

Hlavní činností družstva je zemědělská výroba se zaměřením :
– rostlinná výroba
– výroba osiv a sadby
– úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby.