Hospodářské družstvo v Unhošti, Kyšice, Berounská 208, 273 51 pošta Unhošť

Účelem družstva jako společenství neuzavřeného počtu osob, převážně vlastníků zemědělského majetku a osob pracujících či podnikajících v zemědělství, je především vzájemná podpora členů družstva a třetích osob, společné podnikání, vytváření podmínek pro vlastní hospodaření členů družstva a uspokojování jejich dalších potřeb v rámci předmětu podnikání družstva. K tomu družstvo poskytuje svým členům výhody, výrobky, služby a jiná plnění za stanovených podmínek.(zdroj Stanovy družstva)